Προφήτης Ησαΐας .: Βίοι Αγίων .: Ματιά
 

Προφήτης Ησαΐας

Τη μνήμη του Προφήτου Σοφονίου τιμούμε στις 9 Μαΐου.

Γράφει: Matia Gr
Προφήτης Ησαΐας

Προφήτης Ησαΐας. Βίος.

Ο Προφήτης Ησαΐας ήταν γιος του Αμώς και είχε καταγωγή από τη βασιλική φυλή. Το όνομα Ησαΐας σημαίνει “ο Θεός σώζει”.

Προφήτευε όταν βασιλιάς ήταν ο Οζίας (ή Αζαρίας) και την εποχή των βασιλέων της Ιουδαίας Ιωάθαμ, Άχαζ και Εζεκία.

Γράφει πώς έλαβε το προφητικό χάρισμα. Ενώ ήταν στο ιερό, είδε τον Κύριο να κάθεται στον θρόνο του και τον ναό να πλημμυρίζει από υπέρλαμπρο φως της θείας δόξας. Τα εξαπτέρυγα Σεραφίμ ήταν γύρω από το θείο θρόνο, δοξολογώντας τον Θεό και λέγοντας «άγιος, άγιος Κύριος Σαβαώθ, πλήρης πάσα η γη της δόξης Αυτού». Αντικρίζοντας αυτό το μεγαλειώδες θέαμα, ο Ησαΐας καταλήφθηκε από θεία συγκίνηση και δέος. Σκέφτηκε με ταπεινότητα πόσο ανάξιος είναι ως άνθρωπος και αναφώνησε ότι, ως άνθρωπος που έχει ακάθαρτα χείλη, αξιώθηκε να δει τον Βασιλέα, Κύριο Σαβαώθ. Μετά την ομολογία που έκανε, ένα Σεραφίμ έλαβε με τη λαβίδα ένα αναμμένο κάρβουνο από το θυσιαστήριο, πάνω στο οποίο καιγόταν θυμίαμα που ευωδίαζε, άγγιξε τα χείλη του Ησαΐα με αυτό και του είπε: «ιδού, αυτό άγγιξε τα χείλη σου και θα αφαιρέσει τις ανομίες σου και θα καθαρίσει τελείως και θα απαλείψει από σένα τις αμαρτίες σου».

Ο Προφήτης Ησαΐας έγραψε 66 κεφάλαια για αυτό ονομάζεται ως ο πιο έντονος και ο πιο μεγαλόφωνος από όλους τους Προφήτες.

Ο Προφήτης Ησαΐας προφήτευσε για τον ερχομό του Ιησού Χριστού και για τον μαρτυρικό του θάνατο στον Σταυρό. Με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, προφήτευσε ότι Παρθένος θα γεννήσει τον Μεσσία και Λυτρωτή μας, και το όνομά του θα είναι Εμμανουήλ που σημαίνει “ο Θεός μαζί μας”.

Την εποχή που έζησε ο Προφήτης Ησαΐας, οι Εβραίοι είχαν απομακρυνθεί από την αληθινή πίστη. Ζούσαν με βάση των υλισμό και έκαναν αμαρτίες και ασωτίες. Οι ιερείς ήταν μέθυσοι κι οι άρχοντες έλεγαν ψέματα. Ο Προφήτης Ησαΐας καταδίκασε την αποστασία και την ειδωλολατρία. Ενθάρρυνε τους πιστούς για να δυναμώσει η πίστη τους και κάλεσε σε μετάνοια.

Ο Προφήτης Ησαΐας αφόρισε τον άδικο Μανασσή, τον ανάξιο γιο και διάδοχο του Εζεκία, και ο Μανασσής διέταξε να τον πριονίσουν. Έτσι παρέδωσε μαρτυρικά την ψυχή του στον Θεό κατά το 681πΧ.

Προφήτης Ησαΐας. Γιορτή.

Ο Προφήτης Ησαΐας γιορτάζει στις 9 Μαΐου.

Προφήτης Ησαΐας. Απολυτίκιο.

Ήχος β
Του Προφήτου σου Ησαΐου, την μνήμην Κύριε εορτάζοντες, δι᾽ αυτού σε δυσωπούμεν, Σώσον τας ψυχάς ημών.

Απολυτίκιο Προφήτου Ησαΐα - 9 ΜΑΙΟΥΑπολυτίκιο Προφήτου Ησαΐα – 9 ΜΑΙΟΥ

Προφήτης Ησαΐας. Έτερο Απολυτίκιο (Κατέβασμα).

Ήχος δ Ταχύ προκατάλαβε.
Ως σάλπιγξ πανεύσημος, μεγαλοφώνω φθογγή, τω κόσμω προήγγειλας, την παρουσίαν Χριστού, Προφήτα θεσπέσιε, συ γαρ του Παρακλήτου, ελλαμφθείς τη δυνάμει, κάλαμος οξυγράφος, των μελλόντων εδείχθης, διό σε Ησαία, ύμνοις γεραίρομεν.

Προφήτης Ησαΐας. Κοντάκιο.

Ήχος β Την εν πρεσβείαις ακοίμητον.
Της Προφητείας το χάρισμα δεδεγμένος, προφητομάρτυς Ησαΐα θεοκήρυξ, πάσιν ετράνωσας τοις υφ᾽ ήλιον, την του Θεού φωνήσας μεγαλοφώνως σάρκωσιν· Ιδού η Παρθένος εν γαστρί λήψεται.

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.