Στο όρος Τζέπελ Κουρουντούλ, της Σοφίας Κιόρογλου

Στο Σαραντάριο Όρος ή Τζέπελ Κουρουντούλ, βρίσκεται το Ορθόδοξο Μοναστήρι του Πειρασμού, εκεί που πέρασε 40 μέρες νηστείας ο Χριστός