Αγία Χαριτίνη .: Βίοι Αγίων .: Ματιά
 

Αγία Χαριτίνη

Τη μνήμη της Αγίας Χαριτίνης τιμούμε στις 5 Οκτωβρίου.

Γράφει: Matia Gr

Τη μνήμη της Αγίας Χαριτίνης τιμούμε στις 5 Οκτωβρίου.

Απολυτίκιο της Αγίας Χαριτίνης:

Θεία χάριτι, κραταιωθείσα, κράτος ήσχυνας, της δυσσεβείας, Χαριτίνη υπέρ φύσιν αθλήσασα όθεν χαρίτων πηγήν αδαπάνητον, ως γλυκασμόν αναβλύζεις τοις κράζουσι. Μάρτυς ένδοξε, Χριστόν τον θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

https://youtu.be/DxwyVkgnQL0

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.
Κατηγορίες