Αγία Χαριτίνη

Αγία Χαριτίνη

Αγία Χαριτίνη

Τη μνήμη της Αγίας Χαριτίνης τιμούμε στις 5 Οκτωβρίου.

Τη μνήμη της Αγίας Χαριτίνης τιμούμε στις 5 Οκτωβρίου.

Απολυτίκιο της Αγίας Χαριτίνης:

Θεία χάριτι, κραταιωθείσα, κράτος ήσχυνας, της δυσσεβείας, Χαριτίνη υπέρ φύσιν αθλήσασα όθεν χαρίτων πηγήν αδαπάνητον, ως γλυκασμόν αναβλύζεις τοις κράζουσι. Μάρτυς ένδοξε, Χριστόν τον θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Σχετικά άρθρα