Αγία Ματρώνα η Ρωσίδα η αόμματος

Η Αγία Ματρώνα η Ρωσίδα η αόμματος τιμάται στις 2 Μαΐου.