Αγία Πελαγία .: Βίοι Αγίων .: Ματιά
 

Δημοφιλή άρθρα & σελίδες

Αγία Πελαγία

Τη μνήμη της Αγίας Πελαγίας τιμούμε στις 8 Οκτωβρίου.

Γράφει: Matia Gr

Αγία Πελαγία. Βίος

Η Αγία Πελαγία η Οσία γεννήθηκε στην Αντιόχεια της Συρίας και ζούσε ανέντιμο βίο. Κατά τύχη άκουσε το κήρυγμα του επισκόπου Νόννου περί αγνότητας σε μία χριστιανική σύναξη.

Συγκλονισμένη αποφάσισε να αλλάξει τη ζωή της. Μοίρασε όλα τα υπάρχοντά της στους φτωχούς, κατηχήθηκε και βαπτίστηκε Χριστιανή. Πήρε το σχήμα της μοναχής και πήγε στην Ιερουσαλήμ, όπου πέρασε το υπόλοιπο της ζωής της κάνοντας άσκηση.

Αγία Πελαγία. Γιορτή

Τη μνήμη της Αγίας Πελαγίας τιμούμε στις 8 Οκτωβρίου.

Απολυτίκιο της Αγίας Πελαγίας της Οσίας:

Εξ ακανθών καθάπερ ρόδον ευώδες, τη Εκκλησία Πελαγία εδείχθης, ταις εναρέτοις πράξεσιν ευφραίνουσα ημάς, όθεν και προσήγαγες, ως οσμήν ευωδίας, τω σε θαυμαστώσαντι, τον σον βίον Οσία. Ον εκδυσώπει σώζεσθαι ημάς, παθών παντοίων, ψυχής τε και σώματος.

Έτερο απολυτίκιο της Αγίας Πελαγίας της Οσίας:

Εν σοι Μήτερ ακριβώς διεσώθη το κατ’ εικόνα· λαβούσα γαρ τον σταυρόν, ηκολούθησας τω Χριστώ, και πράττουσα εδίδασκες, υπεροράν μεν σαρκός, παρέρχεται γαρ· επιμελείσθαι δε ψυχής, πράγματος αθανάτoυ· διο και μετά Αγγέλων συναγάλλεται, Οσία Πελαγία το πνεύμα σου.

Απολυτίκιο Αγ. Πελαγίας - 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥΑπολυτίκιο Αγ. Πελαγίας – 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
8 Οκτωβρίου....">
Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.
Κατηγορίες