Άγιος Ματθαίος ο Απόστολος και Ευαγγελιστής .: Βίοι Αγίων .: Ματιά
 

Δημοφιλή άρθρα & σελίδες

Άγιος Ματθαίος ο Απόστολος και Ευαγγελιστής

Τη μνήμη του Αγίου Ματθαίου του Αποστόλου και Ευαγγελιστού τιμούμε στις 16 Νοεμβρίου.

Γράφει: Matia Gr

Απόστολος και Ευαγγελιστής Ματθαίος. Βίος

Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος γεννήθηκε στη Γαλιλαία. Το όνομά του ήταν Λευίς και ήταν γιος του Αλφαίου. Στην εικόνα του ζωγραφίζεται συχνά ο άνθρωπος, ένα από τα 4 συμβολικά ζώα που είδε ο Προφήτης Ιεζεκιήλ, επειδή ο Ευαγγελιστής Ματθαίος ξεκινάει με τη γενεαλογία του Ιησού Χριστού και μας παρουσιάζει την ανθρώπινη πλευρά του Θεανθρώπου.

Όταν τον συνάντησε ο Ιησούς, ο Ματθαίος δούλευε ως τελώνης (φοροεισπράκτορας) στην Καπερναούμ. Ο Κύριος του είπε “ακολούθει μοι” και ο Ματθαίος το έκανε χωρίς δεύτερη σκέψη και έγινε μαθητής Του. Εκείνη την ημέρα ο Ματθαίος Τον φιλοξένησε σπίτι του. Οι τελώνες είχαν κακή φήμη και οι Φαρισαίοι κατηγόρησαν τον Κύριο ότι τρώει μαζί με τελώνες και αμαρτωλούς. Η απάντησή Του ήταν: “ου γαρ ήλθον καλέσαι δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν”.

Από την Πεντηκοστή μέχρι το 45μΧ, για δώδεκα χρόνια, ο Απόστολος Ματθαίος κήρυττε το Ευαγγέλιο του Χριστού στην Παλαιστίνη.

Το 64μΧ έγραψε το πρώτο Ευαγγέλιο, γνωστό ως το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στην εβραϊκή γλώσσα για τους νεοφώτιστους Ιουδαίους.

Συνέχισε κηρύσσοντας το Ευαγγέλιο στους Μήδους και στους Πάρθους, μέχρι που μαρτύρησε στην πυρά.

Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος έκανε πολλά θαύματα στο όνομα του Ιησού Χριστού και αγωνίστηκε ως αληθινός μαθητής για τη Δόξα του Θεού.

Απόστολος και Ευαγγελιστής Ματθαίος. Γιορτή

Τη μνήμη του Αγίου Ματθαίου του Αποστόλου και Ευαγγελιστού τιμούμε στις 16 Νοεμβρίου.

Απολυτίκιο του Αγίου Ματθαίου του Αποστόλου και Ευαγγελιστού:

Θείας ήκουσας, φωνής του Λόγου, και της πίστεως, το φως εδέξω, καταλείψας τελωνείου τον σύνδεσμον όθεν Χριστού την απόρρητον κένωσιν, ευαγγελίσω Ματθαίε Απόστολε. Και νυν πρέσβευε, δοθήναι τοις σε γεραίρουσι, πταισμάτων ιλασμόν και μέγα έλεος.

Απολυτίκιο Ευαγγελιστού Ματθαίου - 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥΑπολυτίκιο Ευαγγελιστού Ματθαίου – 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
16 Νοεμβρίου....">

Ευαγγελιστής Ματθαίος. Ποίημα

ένα ποίημα του Ελισαίου Καπαδόπουλου

Υιός Αλφαίου
από την Καπερναούμ
της Γαλιλαίας.
Λόγια που θα φέρουν
το ρήγμα του ναού.
Διαθήκη νέα.

Ο Ματθαίος
ο τελώνης
τον Ιησού ακολουθεί.
Με δέος
μας καθηλώνει
για την ζωή του λυτρωτή.

Οι προρρήσεις
της Παλαιάς Διαθήκης
βρίσκουν δικαίωση.
Διηγήσεις
δόξας αρρήτης.
Δρόμος προς τη θέωση.

Η νέα πίστη
εχθρός
του φαρισαϊσμού.
Ο νους εσείστη.
Καιρός
εξιλασμού.

Ελισαίος Καπαδόπουλος

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.