Ανάληψη του Χριστού .: Μεγάλες Εορτές .: Ματιά
 

Δημοφιλή άρθρα & σελίδες

Ανάληψη του Χριστού

Γράφει: Matia Gr
Ανάληψη του Χριστού

Σαράντα μέρες μετά την Ανάσταση γιορτάζουμε την Ανάληψη του Χριστού, την άνοδό του στους Ουρανούς.

Για σαράντα μέρες μετά την Ανάσταση ο Ιησούς Χριστός έμεινε σωματικώς κοντά στους μαθητές του. Ο Χριστός, αφού υποσχέθηκε στους Αποστόλους ότι θα τους στείλει τον Παράκλητο, ότι την Πεντηκοστή δηλαδή θα τους φωτίσει το Άγιο Πνεύμα, ανέβηκε με το ανεστημένο σώμα του στους Ουρανούς.

Στο χρονικό διάστημα ανάμεσα στην Ανάσταση και στην Ανάληψη, ο Ιησούς μιλούσε στους μαθητές για τις προφητείες που εκπληρώθηκαν, για την Βασιλεία του Θεού και για την αποστολή τους στον κόσμο. Λίγο πριν την Ανάληψη, όπως αναφέρεται στο Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο κεφάλαιο 28, ενώ ήταν μαζεμένοι οι μαθητές μαζί Του στο όρος της Γαλιλαίας συνόψισε όσα πρέπει να κάνουν στα παρακάτω λόγια:

“εδόθη μοι πάσα εξουσία εν ουρανώ και επί γης. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του ‘Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς τηρείν πάντα όσα ενετειλάμην υμίν· και ιδού εγώ μεθ’ υμών ειμι πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Αμήν”

Οι εμφανίσεις του Ιησού μετά από την Ανάσταση

η πορεία προς Εμμαούς

Πρώτα τον είδε η Μαρία η Μαγδαληνή, οι Μυροφόρες, μετά Τον είδαν επτά μαθητές που ψάρευαν στη λίμνη Τιβεριάδα και ο Απόστολος Πέτρος, οι δύο μαθητές στην πορεία προς Εμμαούς, οι δεκα Απόστολοι όταν απουσίαζε ο Απόστολος Θωμάς, μετά οι ένδεκα Απόστολοι μαζί με τον Θωμά, έπειτα εμφανίστηκε μπροστά σε 500 μαθητές, μετά τον είδε ο Ιάκωβος ο αδελφόθεος, έπειτα όλοι οι Απόστολοι, και τέλος εμφανίστηκε στον Απόστολο Παύλο (μετά την Ανάληψη, έξω από τη Δαμασκό).

Όταν ο Ιησούς εμφανίστηκε μέσα στο κλειδωμένο υπερώο τους είπε: “Αυτοί οι λόγοι που σας είπα όταν ήμουν ακόμη μαζί σας, έπρεπε να εκπληρωθούν καθώς και όλα όσα έχουν γραφεί για εμένα στον νόμο του Μωυσή και στους προφήτες και στους ψαλμούς”, τους είπε. Και τους μετέδωσε θεία φώτιση και τους άνοιξε τον νου για να καταλαβαίνουν τις Γραφές. Τους εξήγησε ότι έτσι έχει γραφεί, και έτσι έπρεπε να πάθει ο Χριστός και να αναστηθεί την τρίτη ημέρα από τους νεκρούς.

Σε μια από τις τελευταίες φορές που τους είδε, τους είπε να κηρύξουν στον όνομα του Σωτήρος Χριστού μετάνοια και άφεση αμαρτιών σε όλα τα έθνη, ξεκινώντας από την Ιερουσαλήμ. “Εσείς”, είπε, “είστε μάρτυρες αυτών”, του θείου κηρύγματος του Χριστού στη γη, της ζωής του, του Θείου Πάθους και της Ανάστασής Του. Όποιος πιστέψει και βαπτισθεί στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος θα σωθεί και όποιος δεν πιστέψει θα κατακριθεί.

Τους ζήτησε να περιμένουν στα Ιεροσόλυμα μέχρι να ενδυθούν θεία δύναμη από τον Ουρανό, τους υποσχέθηκε δηλαδή ότι θα τους στείλει το Άγιο Πνεύμα, την ημέρα της Πεντηκοστής, για να τους φωτίσει και να τους δυναμώσει στο έργο τους. Όσοι πιστέψουν στο κήρυγμά τους θα δουν υπερφυσικά σημεία: “Στο όνομά Μου θα βγάλουν από τους ανθρώπους δαιμόνια, θα μιλούν ξένες γλώσσες. Θα σηκώνουν φαρμακερά φίδια, θα πίνουν δηλητήρια και δε θα τους βλάπτουν. Θα βάζουν τα χέρια τους πάνω σε αρρώστους και θα τους θεραπεύουν”.

Η Ανάληψη

Αφού ο Ιησούς τελείωσε τις διδασκαλίες αυτές, τους έβγαλε από τα Ιεροσόλυμα και τους κατεύθυνε προς την Βηθανία. Σήκωσε τα χέρια του και τους ευλόγησε. Και συνέβη, ενώ τους ευλογούσε, να απομακρυνθεί από αυτούς και να αρχίσει να ανεβαίνει προς τον ουρανό. Ένα σύννεφο φάνηκε κάτω από τα πόδια του και τον πήρε από τα μάτια τους. Συνέχισαν να έχουν τα μάτια τους στον ουρανό και τότε τους πλησίασαν δυο άγγελοι, ως άνδρες με λευκά ενδύματα. “Άνδρες Γαλιλαίοι, γιατί στέκεστε και παρατηρείτε τον ουρανό; Αυτός ο Ιησούς που αναλήφθηκε από εσάς στον ουρανό, έτσι θα έρθει πάλι, με τον τρόπο που Τον είδατε να πηγαίνει στον ουρανό”. Όπως λέμε και στο Πιστεύω “και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς”. Στη Δευτέρα Παρουσία δηλαδή, θα έρθει πάλι ο Κύριος μέσα στη δόξα όπως και στην Ανάληψη, αλλά τότε θα κρίνει όλους τους ανθρώπους σύμφωνα με τη ζωή που έζησαν. Τέλος οι μαθητές προσκύνησαν στο όρος των Ελαιών όπου έγινε η Ανάληψη του Κυρίου και επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ με μεγάλη χαρά. Η Πεντηκοστή, η επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος, είναι κοντά.

Το απολυτίκιο της Αναλήψεως:
Ανελήφθης εν δόξη, Χριστέ ο Θεός ημών,
χαροποιήσας τους Μαθητάς,
τη επαγγελία του αγίου Πνεύματος,
βεβαιωθέντων αυτών δια της ευλογίας,
ότι συ ει ο Υιός του Θεού,
ο λυτρωτής του κόσμου

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.