Αγία Ξένη .: Βίοι Αγίων .: Ματιά
 

Δημοφιλή άρθρα & σελίδες

Αγία Ξένη

Τη μνήμη της Αγίας Ξένης τιμούμε στις 24 Ιανουαρίου.

Γράφει: Matia Gr

Αγία Ξένη. Βίος

Η Αγία Ξένη ήταν από την ένδοξη πόλη της Ρώμης, από μια έντιμη και αξιέπαινη οικογένεια.

όταν οι γονείς της θέλησαν να την παντρέψουν, και όλα είχαν ήδη ετοιμαστεί για το γάμο, η Αγία Ξένη μαζί με δύο θεραπαινίδες, βγήκε από το νυφικό δωμάτιο και επιβιβάστηκε σε ένα πλοίο.

Αφού πέρασε από διάφορα μέρη, η Αγία Ξένη έφτασε στην πόλη Μιλασσάν, η οποία είναι ένα σκληρό φρούριο, που κοινώς ονομάζεται Μεσσί και βρίσκεται στη Μικρά Ασία, με επισκοπικό θρόνο, που βρίσκεται υπό την Σταυρούπολη.

Και νωρίτερα στην πόλη αυτή η Οσία ιδρύθηκε από τον θεσπέσιο Παύλο, μοναχό και ιερέα, ο οποίος την οδήγησε στο νησί της Κω, θεϊκά εμφανιζόμενος, την κατεύθυνε στη ζωή κατά Χριστόν.

Εκεί λοιπόν, στην πόλη Μυλασσάν, όπου έχτισε έναν μικρό ναό στο όνομα του Αγίου Στεφάνου του Πρωτομάρτυρα, ασκήθηκε πολύ, μαζί με τις δύο υπηρέτριές της και με κάποιες άλλες παρθένες που βρήκαν καταφύγιο εκεί. Ως εκ τούτου, απέχοντας από όλες τις απολαύσεις των αισθήσεων, η τρισόλβια ανυψώθηκε σε μια ουράνια κατάσταση.

Οταν κοιμήθηκε ο Θεός έδωσε θαυματουργικά μαρτυρία για την Αγία Ξένη.

Ενώ ήταν μεσημέρι και ο ήλιος έλαμπε έντονα, ένας Σταυρός εμφανίστηκε στον ουρανό. Και αυτός ο Σταυρός με τα αστέρια που εμφανίστηκαν ήταν περίκλειστος από μια παρέα επτά αστέρων. Και φάνηκε ότι ο σταυρός και η χορεία των αστεριών παρακολουθούσαν την ταφή της Αγίας.

Διότι όταν ήρθε, συγκεντρώθηκαν και αυτοί, και όταν στάθηκε, στάθηκαν και αυτοί. Έτσι, φάνηκε ότι αυτό ήταν ένα στεφάνι της Αγίας Ξένης, που της δόθηκε από τον Θεό, σε ανταμοιβή της μακράς νηστείας, και της ταπεινότητας, των αγρυπνιών, και της παρθενίας της.

Όταν το ιερό λείψανο της Αγίας Ξένης θάφτηκε στη γη, έγιναν επίσης αόρατοι ο Σταυρός και τα αστέρια.

Οι πληροφορίες σχετικά με την Αγία φανερώθηκαν από μία από τις υπηρέτριες της, που δήλωσε ποια ήταν, ποια ήταν η χώρα της και από ποια ευγενή οικογένεια ήταν. Και ότι οι γονείς της τη φώναζαν Ευσεβία και μετά αυτοαποκαλούνταν Ξένη, επειδή ήθελε να κρύβεται από τους ανθρώπους από ταπείνωση.

Αγία Ξένη. Γιορτή

Η Αγία Ξένη γιορτάζει στις 24 Ιανουαρίου.

Απολυτίκιο της Αγίας Ξένης

Ξένην ήνυσας, ζωήν εν κόσμω, ξένην έσχηκας, προσηγορίαν, υπεμφαίνουσαν τη κλήσει τον τρόπον σου, συ γαρ νυμφίον λιπούσα τον πρόσκαιρον, τω αθανάτω οσίως νενύμφευσαι. Ξένη ένδοξε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Έτερο απολυτίκιο της Αγίας Ξένης

Εν σοι Μήτερ ακριβώς διεσώθη το κατ’ εικόνα· λαβούσα γαρ τον σταυρόν, ηκολούθησας τω Χριστώ, και πράττουσα εδίδασκες, υπεροράν μεν σαρκός, παρέρχεται γαρ· επιμελείσθαι δε ψυχής, πράγματος αθανάτoυ, διό και μετά Αγγέλων συναγάλλεται, Οσία Ξένη το πνεύμα σου.

Απολυτίκιο Αγ. Ξένης - 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥΑπολυτίκιο Αγ. Ξένης – 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
24 Ιανουαρίου....">
Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.
Κατηγορίες