Αγία Ξένη .: Βίοι Αγίων .: Ματιά
 

Αγία Ξένη

Τη μνήμη της Αγίας Ξένης τιμούμε στις 24 Ιανουαρίου.

Γράφει: Matia Gr
Αγία Ξένη

Αγία Ξένη. Γιορτή

Τη μνήμη της Αγίας Ξένης τιμούμε στις 24 Ιανουαρίου.

Απολυτίκιο της Αγίας Ξένης

Ξένην ήνυσας, ζωήν εν κόσμω, ξένην έσχηκας, προσηγορίαν, υπεμφαίνουσαν τη κλήσει τον τρόπον σου, συ γαρ νυμφίον λιπούσα τον πρόσκαιρον, τω αθανάτω οσίως νενύμφευσαι. Ξένη ένδοξε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Έτερο απολυτίκιο της Αγίας Ξένης

Εν σοι Μήτερ ακριβώς διεσώθη το κατ’ εικόνα· λαβούσα γαρ τον σταυρόν, ηκολούθησας τω Χριστώ, και πράττουσα εδίδασκες, υπεροράν μεν σαρκός, παρέρχεται γαρ· επιμελείσθαι δε ψυχής, πράγματος αθανάτoυ, διό και μετά Αγγέλων συναγάλλεται, Οσία Ξένη το πνεύμα σου.

Απολυτίκιο Αγ. Ξένης - 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥΑπολυτίκιο Αγ. Ξένης – 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.
Κατηγορίες