Αγία Ξένη

Τη μνήμη της Αγίας Ξένης τιμούμε στις 24 Ιανουαρίου.