Ματιά

Αγίες Πέντε Κόρες από την Λέσβο

Τη μνήμη των Αγίων Πέντε Κορών από τη Λέσβο τιμούμε στις 5 Απριλίου.

Αγίες Πέντε Κόρες από την Λέσβο

Τη μνήμη των Αγίων Πέντε Κορών από τη Λέσβο τιμούμε στις 5 Απριλίου.

Απολυτίκιο των Αγίων Πέντε Κορών από τη Λέσβο:

Αι πεντάριθμοι κόραι και καλλιπάρθενοι, εκ της Λέσβου ως άνθη τερπνά εξήνθησαν, και αγάπη θεϊκή τον νουν πτερώσασαι, ωμολόγησαν Χριστόν υπέρ ου τας κεφαλάς, ετμήθησαν στερροψύχως ας ευφημήσωμεν πάντες, ως ευκλεείς παρθενομάρτυρες.

https://youtu.be/-ajRBsoPM6Y

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί προϊόν προσωπικής του εργασίας.

Σχετικά άρθρα