Αγίες Τεσσαράκοντα Παρθένες Μάρτυρες και Αμμούν ο διδάσκαλος αυτών

Την πρώτη Σεπτεμβρίου τιμούμε τη μνήμη των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων και του Διδασκάλου τους Αμμούν.