Ματιά

Άγιοι Κύρος και Ιωάννης οι Ανάργυροι

Τη μνήμη των Αγίων Κύρου και Ιωάννου των Αναργύρων τιμούμε στις 31 Ιανουαρίου.

Άγιοι Κύρος και Ιωάννης οι Ανάργυροι

Εορτή των Αγίων Κύρου και Ιωάννου των Αναργύρων

Τη μνήμη των Αγίων Κύρου και Ιωάννου των Αναργύρων τιμούμε στις 31 Ιανουαρίου.

Την Εύρεση των Ιερών Λειψάνων των Αγίων Κύρου και Ιωάννου των Αναργύρων, τιμούμε στις 28 Ιουνίου.

Απολυτίκιο των Αγίων Κύρου και Ιωάννου των Αναργύρων

Ως Αθλοφόροι ευκλεείς του Σωτήρος, και ιατήρες των ψυχών και σωμάτων, Ανάργυροι εκλάμπετε εν πάση τη γη, νόσων μεν ιώμενοι, ανωδύνως τα βάρη, χάριν δε πορίζαντες, τοις βοώαιν απαύστως χαίρετε κρήναι θείων δωρεών, Κύρε θεόφρον, και Ιωάννη ένδοξε.

Απολυτίκιο της Ευρέσεως των Ιερών Λειψάνων των Αγίων Κύρου και Ιωάννου των Αναργύρων

Θείας χάριτος τη ενεργεία, αναβλύζοντα θαυμάτων ρείθρα, αναργύρως τα σεπτά υμών λείψανα, εκ των λαγόνων της γης κόσμω έλαμψαν, Κύρε θεόφρον, Ιωάννη τε ένδοξε, όθεν άπαντες την τούτων τιμώντες εύρεσιν, αιτούμεν δι’ υμών το μέγα έλεος.

Σχετικά άρθρα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Βίοι Αγίων