Ματιά

Άγιος Αιμιλιανός

Τη μνήμη του Αγίου Αιμιλιανού τιμούμε στις 18 Ιουλίου.

Γράφει: Matia Gr
Άγιος Αιμιλιανός

Βίος Αγίου Αιμιλιανού:

Ο Άγιος Αιμιλιανός γεννήθηκε στην Θράκη, την εποχή του Ιουλιανού του Παραβάτη.

Ήταν δούλος ενός φανατικού ειδωλολάτρη με άγριο χαρακτήρα. Κάποτε μαθεύτηκε ότι ο Αιμιλιανός είναι Χριστιανός και ο αφέντης του τον μαστίγωσε ανελέητα. “Θα πάθεις πολύ χειρότερα εάν παραμείνεις Χριστιανός”, του είπε.

Άγιος Αιμιλιανός

Το επόμενο πρωί ο Αιμιλιανός πήρε μαζί του ένα σφυρί και πήγε στον ειδωλολατρικό ναό.
Εκεί, κατέστρεψε όλα τα είδωλα με το σφυρί. Οι ιερείς του επιτέθηκαν και τον παρέδωσαν σε δίκη.

Ο αφέντης του Αιμιλιανού, πήγε στο δικαστήριο, έβρισε τον Αιμιλιανό και τον διέταξε να αρνηθεί τη Χριστιανική του Πίστη. Ο Αιμιλιανός του είπε: «Μπορείς να διατάξεις ότι θέλεις, θα σε υπακούσω, αλλά η πίστη μου είναι εκτός των δικαιωμάτων σου. Ως προς αυτήν έναν και μόνο Κύριο αναγνωρίζω, τον Ιησού Χριστό. Αυτός είναι ο μέγας και παντοτινός μου Κύριος, που εξουσιάζει το σώμα και την ψυχή μου, και ποτέ δε θα τον αρνηθώ».

Ο Αιμιλιανός ομολόγησε την πίστη του με σθένος. Τον βασάνισαν και τελικά παρέδωσε το πνεύμα του όταν τον έριξαν στην πυρά. Το άγιο λείψανό του, το κήδεψε η Χριστιανή γυναίκα του ειδωλολάτρη άρχοντα.

Εορτή Αγίου Αιμιλιανού:

Τη μνήμη του Αγίου Αιμιλιανού τιμούμε στις 18 Ιουλίου.

Απολυτίκιο Αγίου Αιμιλιανού:

Θείας πίστεως, έχων την χάριν, ζήλω κρείττονι, την των ειδώλων, κατειργάσω συντριβήν αξιάγαστε, και του πυρός ενεγκών την κατάφλεξιν, Αιμιλιανέ θείας δόξης ηξίωσαι, Μάρτυς ένδοξε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Απολυτίκιο Αγίου Αιμιλιανού:

Λίθος τίμιος της Εκκλησίας, φυλαττόμενος εν τοις ταμίοις, τοις ουρανίοις γέγονας, Άγιε, τους προσκυνούντας τους λίθους διήλεγξας, και μαρτυρίου ποτήριον έπιες· μάρτυς ένδοξε Αιμιλιανέ γενναιότατε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

https://www.youtube.com/watch?v=QrBie4ZlSTo

Απολυτίκιο Αγίου Αιμιλιανού:

Ως προσφορά και ολοκάρπωμα θείον, δια πυρός προσενέχθεις τω Δεσπότη, τοις όμβροις των χαρίτων σου ευφραίνεις νυν ημάς, πύρ γάρ το ουράνιον, τη ψυχή περιφερών, ώσπερ αύραν έφερες, την κατάφλεξιν Μάρτυς. Αλλά μη παύση πάντοτε φρουρείν, τους σε τιμώντας, Αιμιλιανέ ένδοξε.

Σχετικά άρθρα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Βίοι Αγίων

γιορτάζειΠοιος γιορτάζει σήμερα γιορτάζειποιος γιορτάζει αύριο γιορτάζειμεθαύριο γιορτάζειΠοιος γιόρταζε χτες;