Ματιά

Άγιος Αλέξιος ο άνθρωπος του Θεού

Τη μνήμη του Αγίου Aλεξίoυ του ανθρώπου του Θεού τιμούμε στις 17 Μαρτίου.

Άγιος Αλέξιος ο άνθρωπος του Θεού

Τη μνήμη του Αγίου Aλεξίoυ του ανθρώπου του Θεού τιμούμε στις 17 Μαρτίου.

Απολυτίκιο του Αγίου Aλεξίoυ του ανθρώπου του Θεού:

Εκ ρίζης εβλάστησας περιφανούς και κλεινής, εκ πόλεως ήνθησας βασιλικής και λαμπράς, Αλέξιε πάνσοφε· πάντων δ᾽ υπερφρονήσας ως φθαρτών και ρεόντων, έσπευσας συναφθήναι τω Χριστώ και Δεσπότῃ. Αυτόν ουν εκδυσώπει αεί υπέρ των ψυχών ημών.

https://youtu.be/e5iPCofm0Og

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί προϊόν προσωπικής του εργασίας.

Σχετικά άρθρα