Άγιος Αναστάσιος ο Πέρσης

Στις 22 Ιανουαρίου τιμάται ο Άγιος Αναστάσιος ο Πέρσης.