Ματιά

Άγιος Ανδρόνικος και Αγία Ιουνία οι Απόστολοι

Τη μνήμη του Αγίου Ανδρονίκου και της Αγίας Ιουνίας των Αποστόλων τιμούμε στις 17 Μαΐου.

Άγιος Ανδρόνικος και Αγία Ιουνία οι Απόστολοι

Άγιος Ανδρόνικος και Αγία Ιουνία οι Απόστολοι. Βίος

Για τους Αγίους Αποστόλους Ανδρόνικο και Ιουνία δεν γνωρίζουμε πολλά. Ο Απόστολος Παύλος αναφέρει ότι είχαν γίνει Χριστιανοί πριν από εκείνον. Τους αναφέρει στην Προς Ρωμαίους Επιστολή ΙΣτ’:7 και τους αποκαλεί συγγενείς και επισήμους ανάμεσα στους Αποστόλους. Ήταν συνεργάτες του Αποστόλου Παύλου και είχαν φυλακιστεί μαζί του.

Ο Άγιος Ανδρόνικος και η Αγία Ιουνία ταξίδεψαν σε πολλά μέρη, και έκτισαν πολλούς Χριστιανικούς Ναούς, σώζοντας έτσι τους ανθρώπους από το ψεύδος της ειδωλολατρίας.

Άγιος Ανδρόνικος και Αγία Ιουνία οι Απόστολοι. Γιορτή

Τη μνήμη του Αγίου Ανδρονίκου και της Αγίας Ιουνίας των Αποστόλων τιμούμε στις 17 Μαΐου.

Την θαυματουργική ανεύρεση των λειψάνων του Αγίου Ανδρονίκου και της Αγίας Ιουνίας, εορτάζουμε στις 22 Φεβρουαρίου (μνήμη των εν τοις Ευγενίου ευρεθέντων Μαρτύρων)

Τη μνήμη των Αγίων Σίλα, Σιλουανού, Επαινετού, Κρήσκη και Ανδρόνικου, τιμούμε στις 30 Ιουλίου

Άγιος Ανδρόνικος και Αγία Ιουνία οι Απόστολοι. Απολυτίκιο

Δυάς φωτοειδής ιερών Αποστόλων, και κήρυκες Χριστού ανεδείχθητε κόσμω, τοις πάσι κατασπείραντες το της χάριτος κήρυγμα, όθεν σήμερον ημάς πιστώς ευφημούμεν, ω Ανδρόνικε και Ιουνία θεόφρον, Χριστόν μεγαλύνοντες.

https://youtu.be/nAm-iQVpreM

Απολυτίκιο των εν τοις Ευγενίου ευρεθέντων Μαρτύρων:

Ως ρόδα νοητά και χαρίτων ταμεία, εφάνησαν εκ γης τα σεπτά υμών σκήνη, πανένδοξοι μάρτυρες Εκκλησίας εδραίωμα, διαπνέοντα, των ιαμάτων την χάριν και παρέχοντα οσμήν ζωής τοις εκ πόθου υμάς μακαρίζουσι.

https://youtu.be/hLTD_e4-G3E

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί προϊόν προσωπικής του εργασίας.

Σχετικά άρθρα