Ματιά

Άγιος Αθηνογένης

Τη μνήμη του Αγίου Αθηνογένους τιμούμε στις 16 Ιουλίου.

Γράφει: Matia Gr
Άγιος Αθηνογένης

Εορτή του Αγίου Αθηνογένους

Τη μνήμη του Αγίου Αθηνογένους τιμούμε στις 16 Ιουλίου.

Απολυτίκιο του Αγίου Αθηνογένους

Χρίσμα άγιον, εισδεδεγμένος, Μάρτυς ένθεος, του Λόγου ώφθης, Αθηνόγενες αθλήσας στερρότατα, και ως θυσίαν αυτώ προσενήνοχας των φοιτητών σου δεκάδα την πάνσεπτον μεθ’ ων πρέσβευε, δοθήναι τοις σε γεραίρουσι, πταισμάτων ιλασμόν και μέγα έλεος.

https://www.youtube.com/watch?v=EempE5dbhTo

Έτερο απολυτίκιο του Αγίου Αθηνογένους

Κανόνα πίστεως, και εικόνα πραότητος, εγκρατείας διδάσκαλον, ανέδειξε σε τη ποίμνῃ σου, η των πραγμάτων αλήθεια· δια τούτο εκτήσω τη ταπεινώσει τα υψηλά, τη πτωχεία τα πλούσια. Πάτερ Ιεράρχα Αθηνογένη, πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών.

Σχετικά άρθρα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Βίοι Αγίων