Άγιος Αβέρκιος επίσκοπος Ιεραπόλεως

Τη μνήμη του Αγίου Αβερκίου επισκόπου Ιεραπόλεως τιμούμε στις 22 Οκτωβρίου.