Άγιος Αβέρκιος επίσκοπος Ιεραπόλεως .: Βίοι Αγίων .: Ματιά
 

Άγιος Αβέρκιος επίσκοπος Ιεραπόλεως

Τη μνήμη του Αγίου Αβερκίου επισκόπου Ιεραπόλεως τιμούμε στις 22 Οκτωβρίου.

Γράφει: Matia Gr

Τη μνήμη του Αγίου Αβερκίου επισκόπου Ιεραπόλεως τιμούμε στις 22 Οκτωβρίου.

Απολυτίκιο του Αγίου Αβερκίου επισκόπου Ιεραπόλεως:

Αποστόλων τον ζήλον εκμιμησάμενος, τη Εκκλησία εκλάμπεις ως εωσφόρος αστήρ, την θεόσδοτον ισχύν φαίνων τοις έργοις σοί, συ γαρ θαυμάτων ιερών, τας δυνάμεις ενεργών, Αβέρκιε Ιεράρχα, προς ευσέβειας εισόδους, τους πλανωμένους καθωδήγησας.

Έτερο απολυτίκιο του Αγίου Αβερκίου επισκόπου Ιεραπόλεως:

Κανόνα πίστεως, και εικόνα πραότητος, εγκρατείας διδάσκαλον, ανέδειξε σε τη ποίμνη σου, η των πραγμάτων αλήθεια· διά τούτο εκτήσω τη ταπεινώσει τα υψηλά, τη πτωχεία τα πλούσια. Πάτερ Ιεράρχα Αβέρκιε, πρέσβευε Χριστώ τω θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών.

Απολυτίκιο Αγ. Αβερκίου Ιεραπόλεως - 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥΑπολυτίκιο Αγ. Αβερκίου Ιεραπόλεως – 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.
Κατηγορίες