Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος .: Βίοι Αγίων .: Ματιά
 

Δημοφιλή άρθρα & σελίδες

Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος

Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος γιορτάζει στις 20 Δεκεμβρίου.

Γράφει: Matia Gr

Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος. Βίος

Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, ήταν το μικρό παιδί που έδειξε ο Χριστός, το αγκάλιασε και είπε:

Αμήν λέγω υμίν, εάν μη στραφήτε και γένησθε ως τα παιδία, ου μη εισέλθητε εις την Βασιλείαν των Ουρανών.
όστις ούν ταπεινώσει εαυτόν ως το παιδίον τούτο, ούτoς εστίν ο μείζων εν τη Βασιλεία των Ουρανών.
και ος εάν δέξηται παιδίον τοιούτον εν επί τω ονόματί μου, εμέ δέχεται·

Αυτό το εξαιρετικό γεγονός που περιγράφει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στο ΙΗ κεφάλαιο, είναι και ο λόγος που ονομάζεται Θεοφόρος ο Άγιος Ιγνάτιος.

Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος ήταν διάδοχος των Αγίων Αποστόλων και έγινε Πατριάρχης της Εκκλησίας της Αντιόχειας, δεύτερος μετά τον Πατριάρχη Ευόδωρο. Ήταν μαθητής του Ιωάννη του Θεολόγου, μαζί με τον Άγιο Πολύκαρπο τον επίσκοπο Σμύρνης.

Όταν ο Αυτοκράτορας Τραϊανός πέρασε από την Αντιόχεια για να πάει στην Παρθία, του παρουσίασαν τον Άγιο Ιγνάτιο. Και επειδή συζητούσε πολύ μαζί του για την πίστη στον Χριστό, ο Τραϊανός διαπίστωσε το σταθερό της γνώμης του. Έτσι διέταξε να χτυπήσουν τον Άγιο με μολύβδινες μπάλες. Κατόπιν έβαλαν τα χέρια του στην φωτιά. Στη συνέχεια έκαψαν τα πλευρά του με θυμιατά γεμάτα κάρβουνα και αλειμμένα με λάδι. Έπειτα τον έβαλαν να σταθεί πάνω σε αναμμένα κάρβουνα και τον έξυναν με σιδερένια νύχια.

Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, με την χάρη του Θεού, φυλάχτηκε από κάθε κακό. Ο Αυτοκράτορας τον έστειλε δεμένο στη Ρώμη, για να δοθεί στα θηρία να τον κατασπαράξουν. Στο ταξίδι του, ο Άγιος Ιγνάτιος περνούσε από κάθε τόπο και Εκκλησία, και στήριζε τους εκεί χριστιανούς με τις διδασκαλίες του. Όταν έφτασε στη Ρώμη, παρακάλεσε τον Θεό και τους Χριστιανούς στη Ρώμη να μην εμποδίσουν τα θηρία. Αλλά να τα αφήσουν να τον φάνε και να τον αλέσουν σαν σιτάρι με τα δόντια τους. Για να γίνει γλυκός και καθαρός άρτος για τον Θεό. Έτσι ο ευλογημένος άνθρωπος του Θεού τέθηκε στο μέσον του Αμφιθέατρου, και κατασπαράχθηκε από τα λιοντάρια που έπεσαν πάνω του, τα οποία έφαγαν όλη του τη σάρκα. Άφησαν μόνο τα πιο μεγάλα οστά, τα οποία οι Χριστιανοί, αφού τα συγκέντρωσαν, τα μετέφεραν στην Αντιόχεια.

Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος. Γιορτή

Τη μνήμη του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου τιμούμε στις 20 Δεκεμβρίου.

Την Ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου τιμούμε στις 29 Ιανουαρίου.

Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος. Απολυτίκιο

Θείω έρωτι επτερωμένος, του σε ψαύσαντος χερσίν αχράντοις θεοφόρος ανεδείχθης, Ιγνάτιε· και εν τη Δύσει τελέσας τον δρόμον σου, προς την ανέσπερον λήξιν εσκήνωσας. Πάτερ όσιε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε δωρίσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Έτερο απολυτίκιο του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου

Και τρόπων μέτοχος, και θρόνων διάδοχος, των Αποστόλων γενόμενος, την πράξιν εύρες θεόπνευστε, εις θεωρίας επίβασιν, διά τούτο τον λόγον της αληθείας ορθοτομών, και τη πίστει ενήθλησας μέχρις αίματος, Ιερομάρτυς Ιγνάτιε, πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών.

Απολυτίκιο Αγ. Ιγνατίου του Θεοφόρου - 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥΑπολυτίκιο Αγ. Ιγνατίου του Θεοφόρου – 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
20 Δεκεμβρίου....">

Απολυτίκιο της Ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου

Ως θησαυρόν πλουτοποιών δωρημάτων, την των λειψάνων σου μυρίπνοον θήκην, τη ποίμνη σου μετήγαγον εκ Ρώμης ευσεβώς, ώσπερ την επάνοδον, εορτάζοντες πόθω, χάριν αρυόμεθα, πολλαπλών ιαμάτων, τους σους αγώνας μέλποντες αεί, Ιερομάρτυς Ιγνάτιε ένδοξε.

Απολυτίκιο Ανακομιδής των ιερών Λειψάνων Αγ. Ιγνατίου του Θεοφόρου - 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥΑπολυτίκιο Ανακομιδής των ιερών Λειψάνων Αγ. Ιγνατίου του Θεοφόρου – 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
20 Δεκεμβρίου....">
Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.
Κατηγορίες