Ματιά

Άγιος Ιλαρίων ο νέος, ο ηγούμενος της Μονής Δαλμάτων

Τη μνήμη του Αγίου Ιλαρίωνος του νέου, του ηγουμένου της Μονής Δαλμάτων, τιμούμε στις 6 Ιουνίου.

Γράφει: Matia Gr
Άγιος Ιλαρίων ο νέος, ο ηγούμενος της Μονής Δαλμάτων

Βίος του Αγίου Ιλαρίωνος του νέου, του ηγουμένου της Μονής Δαλμάτων

Τη μνήμη του Αγίου Ιλαρίωνος του νέου, του ηγουμένου της Μονής Δαλμάτων, τιμούμε στις 6 Ιουνίου.

Απολυτίκιο του Αγίου Ιλαρίωνος του νέου, του ηγουμένου της Μονής Δαλμάτων

Των λόγων του Κυρίου γεωργήσας την χάριν, ήνθησας ως ελαία Ιλαρίων παμμάκαρ, ελαίω των θείων αρετών και της ομολογίας σου σοφέ, ιλαρύνων τας καρδίας και τας ψυχάς, των πίστει σοι εκβοώντων. Δόξα τω δεδωκότι σοι ισχύν, δόξα τω σε στεφανώσαντη, δόξα τω ενεργούντι δια σου πάσιν ιάματα.

Απολυτίκιο Αγ. Ιλαρίωνος του Νέου - 6 ΙΟΥΝΙΟΥΑπολυτίκιο Αγ. Ιλαρίωνος του Νέου – 6 ΙΟΥΝΙΟΥ

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε να ζητάτε τη συμβουλή ενός ειδικού.

Σχετικά άρθρα