Ματιά

Άγιος Σίμων ο Απόστολος ο Ζηλωτής (Κανανίτης)

Τη μνήμη του Αγίου Σίμωνος του Αποστόλου του Ζηλωτού τιμούμε στις 10 Μαΐου.

Άγιος Σίμων ο Απόστολος ο Ζηλωτής (Κανανίτης)

Άγιος Σίμων ο Απόστολος ο Ζηλωτής (Κανανίτης). Βίος

Ο Απόστολος Σίμων ονομάστηκε Ζηλωτής επειδή ήταν από την πόλη Κανά, που το όνομά της μεταφράζεται Ζήλος. Φέρει άξια αυτόν τον τίτλο επειδή έδειξε μέγα ζήλο για τον Χριστό.

Ο Απόστολος Σίμων ήταν ο νυμφίος (δηλαδή ο γαμπρός) στο Γάμο της Κανά, όπου ο Χριστός μας έκανε το πρώτο του θαύμα, κάνοντας το νερό κρασί.

Άγιος Σίμων ο Απόστολος ο Ζηλωτής (Κανανίτης). Γιορτή

Τη μνήμη του Αγίου Σίμωνος του Αποστόλου του Ζηλωτού τιμούμε στις 10 Μαΐου.

Απολυτίκιο του Αγίου Σίμωνος του Αποστόλου του Ζηλωτού

Ζήλος ένθεος καταλαβών σε, του γνωσθέντος σοι σαρκός εν είδει, ζηλωτήν εν Αποστόλοις ανέδειξε και του Δεσπότου ζηλώσας τον θάνατον, δια Σταυρού προς Αυτόν εξεδήμησας, Σίμων ένδοξε Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

https://youtu.be/LdZFMLrbMCU

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί προϊόν προσωπικής του εργασίας.

Σχετικά άρθρα