Άγιος Θεόκτιστος

Τη μνήμη του Αγίου Θεοκτίστου τιμούμε στις 4 Ιανουαρίου.