Προφήτης Ιερεμίας .: Βίοι Αγίων .: Ματιά
 

Δημοφιλή άρθρα & σελίδες

Προφήτης Ιερεμίας

Τη μνήμη του Προφήτου Ιερεμία τιμούμε στις 1 Μαΐου.

Γράφει: Matia Gr
Προφήτης ΙερεμίαςΠροφήτης Ιερεμίας
1 Μαΐου....">

Προφήτης Ιερεμίας. Γιορτή.

Τη μνήμη του Προφήτου Ιερεμία τιμούμε στις 1 Μαΐου.

Προφήτης Ιερεμίας. Απολυτίκιο.

Εκ γαστρός ηγιάσθης τη προγνώσει του Κτίσαντος, και προφητικής επληρώθης εκ σπαργάνων συνέσεως, εθρήνησας την πτώσιν Ισραήλ, σοφέ Ιερεμία εν στοργή, δια τούτο ως Προφήτην και Αθλητήν, τιμώμεν σε κραυγάζοντες, δόξα τω σε δοξάσαντι Χριστώ, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω χορηγούντι δια σου, ημίν τα κρείττονα.

Απολυτίκιο Προφήτου Ιερεμία - 1 ΜΑΙΟΥΑπολυτίκιο Προφήτου Ιερεμία – 1 ΜΑΙΟΥ
1 Μαΐου....">
Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.
Κατηγορίες
Θέματα