Προφήτης Ιωήλ .: Βίοι Αγίων .: Ματιά
 

Δημοφιλή άρθρα & σελίδες

Προφήτης Ιωήλ

Ο Προφήτης Ιωήλ γιορτάζει στις 19 Οκτωβρίου.

Γράφει: Matia Gr

Προφήτης Ιωήλ. Βίος

Ο Προφήτης Ιωήλ έζησε περί τα 810-750πΧ. Ήταν γιος του Βαθουήλ και η καταγωγή του ήταν από την φυλή του Ρουβήμ.

Ανήκει στους 12 μικρούς προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης και το όνομα Ιωήλ σημαίνει αγάπη Κυρίου ή αρχή ή απαρχή Θεού.

Ο Προφήτης Ιωήλ έζησε στις μέρες του Οζία, του Ιωθάμ και του Αχάζ, και του Εζεκία του βασιλιά του Ιούδα, και του Ιεροβοάμ, του δεύτερου βασιλιά του Ισραήλ. Ο Κλήμης ο Κανονικός λέει ότι ο Προφήτης Ιωήλ και ο Προφήτης Αμώς έζησαν την ίδια εποχή. Το όνομα Ιωήλ σημαίνει αγάπη του Κυρίου ή αρχή του Θεού.

Ο Προφήτης Ιωήλ ήταν γνωστός στους σύγχρονούς του για την αρετή του. Μέχρι και οι εχθροί του ζητούσαν τις συμβουλές του.

Προφήτης Ιωήλ, Μιχαήλ Άγγελος Προφήτης Ιωήλ – Έργο του Μιχαήλ Άγγελου (Καπέλα Σιστίνα | 1508–1512)[/caption ]

Η προφητεία του χωρίζεται σε τρία μέρη και χαρακτηρίζεται από καθαρή έκφραση και υψηλά νοήματα. Στο δεύτερο, κάθε σάλπιγγα κηρύσσεται πιο εύγλωττα, υπόσχεται τη σάρκωση του Λόγου του Θεού και υπόσχεται την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Για αυτό λέγεται και Προφήτης της Πεντηκοστής. Ακόμη, προφήτευσε το Σωτήριο Πάθος, και τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού.

Ο Προφήτης Ιωήλ προφήτευσε και για την πείνα που θα ζούσαν οι Ιουδαίοι στο μέλλον και για τον αφανισμό των θυσιών που όριζε ο Μωσαϊκός Νόμος. Και για το Πάθος ενός Δίκαιου Προφήτη, μέσω του οποίου ολόκληρη η γη θα ανακαινισθεί στη Σωτηρία. Έτσι προέβλεψε τον ερχομό του Χριστού, το 800 πΧ.

Όταν πέθανε ο Προφήτης Ιωήλ, θάφτηκε στην ιδιαίτερη πατρίδα του.

Προφήτης Ιωήλ. Γιορτή

Ο Προφήτης Ιωήλ γιορτάζει στις 19 Οκτωβρίου.

Προφήτης Ιωήλ. Απολυτίκιο

Ως έμπνουν κειμήλιον, των ιερών αρετών, Προφήτης θεόληπτος, ώφθης σοφέ, Ιωήλ, ελλάμψει του Πνεύματος· όθεν της ευσέβειας, η πηγή ως προέφης, έβλυσε τοις εν κόσμω, εκ του οίκου Κυρίου ης νυν καταπολαύοντες, πόθω τιμώμεν σε.

Απολυτίκιο Προφήτου Ιωήλ - 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥΑπολυτίκιο Προφήτου Ιωήλ – 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
19 Οκτωβρίου....">

Προφήτης Ιωήλ (ή Ιωάδ). Βίος

Ο Προφήτης Ιωήλ (ή Ιωάδ) είχε καταγωγή από την φυλή του Ιούδα και ζούσε Σαμάρεια. Είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον Προφήτη Ιωήλ που αναφέραμε νωρίτερα.

Έλεγξε τον Βασιλιά Iεροβοάμ, επειδή έφτιαξε δύο χρυσά είδωλα μοσχαριού και τα προσκυνούσε. Ο Θεός πρόσταξε τον Προφήτη Ιωήλ (ή Ιωάδ) να πάει και να ελέγξει τον Βασιλιά και όσο βρίσκεται σε εκείνο τον τόπο να μην φάει ούτε ψωμί και να μην πιει ούτε νερό, αλλά να επιτρέψει γρήγορα. Έτσι ο Προφήτης Ιωάδ πήγε στον Ιεροβοάμ και τον βρήκε να κάνει θυσία στα χρυσά είδωλα, και του είπε: «Θυσιαστήριον τάδε λέγει Kύριος. Iδού γεννάται εις τον οίκον και την βασιλείαν του Iούδα, Iωσίας ονόματι, ο οποίος θέλει θυσιάσει επάνω εις εσένα τους ιερείς των υψηλών τόπων των ειδώλων». O Iεροβοάμ άπλωσε το χέρι του για να πιάσει τον Προφήτη και το χέρι του ξεράθηκε. Και το θυσιαστήριο έσπασε, όπως προφήτεψε ο Ιωάδ και η στάχτη χύθηκε πάνω στον Βασιλιά. Τότε τον παρακάλεσε να τον θεραπεύσει και ο Προφήτης Ιωάδ προσευχήθηκε στον Θεό και το χέρι του Βασιλιά έγινε θαυματουργικώς καλά.

Καθώς επέστρεφε από την Iερουσαλήμ, ο ψευδοπροφήτης Eμβέ τον έπεισε να επιστρέψει πίσω και να καθίσουν να φάνε μαζί ψωμί στο σπίτι του. Επειδή έτσι παράκουσε ο Προφήτης Ιωάδ την προσταγή του Θεού, ο Θεός επέτρεψε να τον σκοτώσει ένα λιοντάρι, αλλά να μην φάει τις σάρκες του.

Ο Προφήτης Ιωήλ (ή Ιωάδ) θάφτηκε στον τάφο του Εμβέ.

Προφήτης Ιωήλ (ή Ιωάδ). Γιορτή

Ο Προφήτης Ιωήλ (ή Ιωάδ) γιορτάζει στις 30 Μαρτίου.

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.