Ματιά

Προφήτης Μωυσής ο Θεόπτης

Τη μνήμη του Προφήτου Μωυσέως του Θεόπτου τιμούμε στις 4 Σεπτεμβρίου.

Προφήτης Μωυσής ο Θεόπτης

Εορτή Προφήτου Μωυσέως του Θεόπτου

Τη μνήμη του Προφήτου Μωυσέως του Θεόπτου τιμούμε στις 4 Σεπτεμβρίου.

Απολυτίκιο Προφήτου Μωυσέως του Θεόπτου

Γνόφον άυλον, τεθεαμένος, νόμον ένθεον, πλαξίν εδέξω, ως θεάμων μυστηρίων του Πνεύματος και καταπλήξας την Αίγυπτον θαύμασι, δημαγωγός Ισραήλ εχρημάτισας. Μωυσή ένδοξε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

https://youtu.be/PY6H3Tx9AlE

Σχετικά άρθρα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Βίοι Αγίων

γιορτάζειΠοιος γιορτάζει σήμερα γιορτάζειποιος γιορτάζει αύριο γιορτάζειμεθαύριο γιορτάζειΠοιος γιόρταζε χτες;