Προφήτης Σοφονίας

Ο Προφήτης Σοφονίας γιορτάζει στις 3 Δεκεμβρίου.