Σφαγιασθέντα Άγια Νήπια

Τη μνήμη των Σφαγιασθέντων Αγίων Νηπίων τιμούμε στις 29 Δεκεμβρίου.