Το τίμιο ξύλο

...ένα ποίημα του Ελισαίου Καπαδόπουλου.