Υπομονή στα παιδιά μας

Ο άγιος Πατήρ ημών Ιωάννης Καλαΐδης - Ήρθε η εποχή που πρέπει εμείς οι μεγάλοι να κάνουμε υπομονή στα παιδιά μας…