Ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού

Την Ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού τιμούμε στις 14 Σεπτεμβρίου.