Ματιά

Κάτι συμβαίνει εδώ!!!

Αθήνα-Θεσσαλονίκη: 496 χιλιόμετρα Θεσσαλονίκη-Αθήνα: 496 χιλιόμετρα Νέα Βίντεο ΦΤΗΝΟ ΡΕΥΜΑ ΜΕ 1 ΚΛΙΚ δες όλες τις εταιρείες Υπόγειο έως τον 3ο: 3 όροφοι Από τον 3ο μεχρι το υπογειο: 3 οροφοι Από Δευτέρα μέχρι […]

Κάτι συμβαίνει εδώ!!!

Αθήνα-Θεσσαλονίκη:
496 χιλιόμετρα

Θεσσαλονίκη-Αθήνα:
496 χιλιόμετρα

Υπόγειο έως τον 3ο:
3 όροφοι

Από τον 3ο μεχρι το υπογειο:
3 οροφοι

Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή:
5 μερες

Από Παρασκευή μέχρι Δευτέρα:
3 μερες

Κάτι συμβαίνει εδώ!!!

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί προϊόν προσωπικής του εργασίας.

Σχετικά άρθρα