Ματιά

Η δύναμη της αγάπης, Jimi Hendrix

Ειρήνη θα έχουμε όταν η δύναμη της αγάπης…

Η δύναμη της αγάπης, Jimi Hendrix

Ειρήνη θα έχουμε όταν η δύναμη της αγάπης γίνει μεγαλύτερη από την αγάπη για δύναμη.

Jimi Hendrix

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί προϊόν προσωπικής του εργασίας.

Σχετικά άρθρα