Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, Μακεδονία, Ελλάδα

Φωτογραφίες από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - ΑΠΘ.

Go to top