Καμάρα – Αψίδα του Γαλέριου, Θεσσαλονίκη, Μακεδονία, Ελλάδα

Φωτογραφίες από την Καμάρα - Αψίδα του Γαλέριου στη Θεσσαλονίκη.

Go to top