Λιστόν, Κέρκυρα, Επτάνησα, Ιόνιο, Ελλάδα

Φωτογραφίες από το Λιστόν. Ένα από τα χαρακτηριστικά σημεία της Κέρκυρας.

Go to top