Παλάτι του Νέστορα, Μυκηναϊκό ανάκτορο Επάνω Εγκλιανού, Πύλος, Μεσσηνία, Πελοπόννησος, Ελλάδα

Παλάτι του Νέστορα. Το μόνο Μυκηναϊκό ανάκτορο που έχει διατηρηθεί σε καλή κατάσταση.

Go to top