Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, Μακεδονία, Ελλάδα

Φωτογραφίες από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη.

Go to top