Πύργος του ΟΤΕ – OTE Tower, Θεσσαλονίκη, Μακεδονία, Ελλάδα

Last modified date

Πύργος του ΟΤΕ – OTE Tower, Θεσσαλονίκη

Πύργος του ΟΤΕ – OTE Tower, Θεσσαλονίκη, Μακεδονία, Ελλάδα

Φωτογραφίες από τον Πύργο του ΟΤΕ στη Θεσσαλονίκη.

Φωτογραφίες: Πύργος του ΟΤΕ – OTE Tower, Θεσσαλονίκη, Μακεδονία, Ελλάδα

Καιρος: Πύργος του ΟΤΕ – OTE Tower, Θεσσαλονίκη, Μακεδονία, Ελλάδα

Δορυφορικός Χάρτης: Πύργος του ΟΤΕ – OTE Tower, Θεσσαλονίκη, Μακεδονία, Ελλάδα

Γεωφυσικός Χάρτης: Πύργος του ΟΤΕ – OTE Tower, Θεσσαλονίκη, Μακεδονία, Ελλάδα

Σχετικά άρθρα