Σπήλαιο των Λιμνών – Σπήλαιο των Καστριών, Καλάβρυτα, Αχαΐα, Πελοπόννησος, Ελλάδα

Φωτογραφίες από το Σπήλαιο των Λιμνών - Σπήλαιο των Καστριών, στα Καλάβρυτα.