«Λέγε με Καΐρα», Δημήτρης Στεφανάκης

Μια νοσταλγική επιστροφή στο παρελθόν της Ελλάδας του ‘60 και του ‘70.