«Δημοκρατία και Οικονομία», Νίκος Κυριαζής και Εμμανουήλ Μάριος Οικονόμου

Τα δημοκρατικά πολιτεύματα στην ιστορία υπερείχαν από τα μη δημοκρατικά στην οικονομική τους απόδοση. Έτσι, υπάρχει στενή αλληλεξάρτηση ανάμεσα στη δημοκρατία και την οικονομία: Η δημοκρατία προάγει συνήθως την οικονομία και μία ισχυρή οικονομία διατηρεί και εμβαθύνει τη δημοκρατία και τους πολιτικούς θεσμούς που τη συναποτελούν.