«Γεωγραφικός Οδηγός», Μπάμπης Μπίζας

Σκόπιμα ο συγγραφέας επέλεξε στο βιβλίο φωτογραφίες από κάθε χώρα που δεν είναι στερεότυπες. Δεν θα δούμε ούτε πύργο του Άϊφελ ούτε άγαλμα της Ελευθερίας. Ασυνήθιστα αξιοθέατα και πλήθος φωτογραφιών.