«Οι Αγίες των Ρομανώφ», Τόνι Breidel Χατζηδημητρίου

Το βιβλίο «Οι Αγίες των Ρομανώφ», του Τόνι Breidel Παπαδημητρίου, αποτελεί μια θαυμάσια μελέτη και ταυτόχρονα ένα φόρο τιμής στις δύο κεντρικές ηρωίδες του: την Οσιομάρτυρα Ελισάβετ και την Αθλοφόρο Αλεξάνδρα.