«Η χαμένη πόλη», Μαρία Λυρατζή

Ένα από τα λογοτεχνικά τεχνάσματα που χρησιμοποιούν συχνά οι συγγραφείς, και μου αρέσει ιδιαίτερα, είναι αυτό στο οποίο εξελίσσονται παράλληλα...