«Η δημογραφική εξέλιξη της Φιλιππιάδας (1913-2001)», Δημήτρης Κολιός

Ένα συναρπαστικό και συγκινητικό βιβλίο, βουτηγμένο στην Γεωγραφία, στην Ιστορία και στα δημογραφικά στοιχεία.