«Η εταίρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου», της Ελένης Κ. Τσαμαδού

Φθινόπωρο του 336π.Χ. και ο Αλέξανδρος ανεβαίνει στον θρόνο της Μακεδονίας μετά τον θάνατο – δολοφονία του πατέρα του Φίλιππου....