«Ιστορίες της κατοχής», της Πιπίνας Τσιμικάλη

Από τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο, έχουν περάσει σχεδόν εξήντα χρόνια. Μετά την επέλαση του ΔΝΤ, έχει τύχει πολλές φορές να...