«Καλό καλοκαίρι. Για τα παιδιά που έχουν τελειώσει την ΣΤ’ Δημοτικού», Γιώργος Μπουμπούσης

Ατελείωτη διασκεδαστική μόρφωση και ψυχαγωγία!