«Λαϊκοί θρύλοι και παραδόσεις για παιδιά», του Βασίλη Δ. Αναγνωστόπουλου

Οι μύθοι και οι παραδόσεις ενός λαού είναι ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια του πολιτισμού του και ταυτόχρονα και ένα...