«Λιακάδες και θύελλες», Μαίρη Μανδάλη

Είμαι σίγουρος ότι θα απολαύσετε κάθε σελίδα, κάθε παράγραφο, κάθε γραμμή του από την αρχή έως το τέλος του.