«Μακρινοί ορίζοντες», του Γιώργου Πολυράκη

Τέλη του 19ου αιώνα και πιο συγκεκριμένα άνοιξη του 1888. Εδώ και επτά χρόνια (από το 1881) η Θεσσαλία έχει...